Phú Yên khai thác lợi thế, phát triển nghề nuôi chim yến