Thiết kế nhà yến mới nhất, tối giản, nhanh chóng được chim ở