Kiên Giang: Nở rộ nghề nuôi chim tiền tỷ, năm 2020 hơn 2.800 nhà yến “hái” 17 tấn tổ yến thu 200 tỷ đồng