Đây là cách sử dụng tổ yến như một loại thuốc điều trị hen suyễn