Bình Định: Khu dân cư bị “tra tấn” vì phong trào nuôi chim yến