Phát âm thanh dẫn dụ chim yến quá mức có thể bị phạt đến 10 triệu đồng