Chim yến mất bao lâu để xây tổ xong? Xây vào thời gian nào?