Hệ thống theo dõi số lượng, tập tính chim yến và phát hiện thiên địch Ảnh: NNC

Hệ thống theo dõi số lượng, tập tính chim yến và phát hiện thiên địch Ảnh: NNC

Hệ thống theo dõi số lượng, tập tính chim yến và phát hiện thiên địch Ảnh: NNC