Nghề nuôi chim yến chủ yếu phát triển mạnh tại vùng ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nghề nuôi chim yến chủ yếu phát triển mạnh tại vùng ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nghề nuôi chim yến chủ yếu phát triển mạnh tại vùng ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.