Khai thác tổ yến tại một nhà yến xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa - Ảnh: THÁI HÀ

Tham gia ngay