Nhà yến sát nhau, đầy trời chim yến bay (ảnh chụp ở ấp Khương Ninh, xã Long Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang) – Ảnh: K.MINH

Nhà yến sát nhau, đầy trời chim yến bay (ảnh chụp ở ấp Khương Ninh, xã Long Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang) - Ảnh: K.MINH

Nhà yến sát nhau, đầy trời chim yến bay (ảnh chụp ở ấp Khương Ninh, xã Long Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang) – Ảnh: K.MINH