Tại sao lại có nhiều lông chim yến trên sàn nhà như vậy?