Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám