Một nhà nuôi chim yến tại phường 9, TP Tuy Hòa – Ảnh: THỦY TIÊN

Một nhà nuôi chim yến tại phường 9, TP Tuy Hòa - Ảnh: THỦY TIÊN

Một nhà nuôi chim yến tại phường 9, TP Tuy Hòa – Ảnh: THỦY TIÊN

Tham gia ngay