Cơ sở nuôi chim yến ở tổ dân phố 7, P Ia Kring, TP Pleiku

Cơ sở nuôi chim yến ở tổ dân phố 7, P Ia Kring, TP Pleiku

Cơ sở nuôi chim yến ở tổ dân phố 7, P Ia Kring, TP Pleiku