Đối với những người mới tìm hiểu về kỹ thuật nhà yến thì đây là một trong những câu hỏi mà khoai, vì kiến thức chia sẻ trên mạng rất là lung tung. Hiện nay, anh em kỹ thuật đang theo 3 trường phái âm cơ bản:

Phái 1: Sử dụng 4 loại âm: Phóng, dẫn, ru, bày đàn

Phái 2: Sử dụng 3 loại âm: Phóng, dẫn, ru

Phái 3: Chỉ sử dụng 2 loại âm: Dẫn, Ru.

Bởi vì mỗi âm phải cần đến 1 amply nhà yến khác nhau (ngoại trừ một số loại amply có chức năng chạy độc lập 2 kênh là 2 bộ âm khác nhau). Như vậy, nếu là loại amply phổ thông thì thường cứ 1 amply sử dụng cho 1 bộ âm thì mỗi nhà yến cần tối thiểu số lượng amply = số lượng loại âm sử dụng cho nhà yến.

Như vậy: Phái 1 cần 4 amply, Phái 2 cần 3 amply,  Phái 3 cần 2 amply.

Vậy trường phải nào là đúng?

Đây đúng là câu hỏi khó cho tới hiện tại các anh ạ. Bởi vì, đây là sự sáng tạo của kỹ thuật và sự thành công của họ thường hay giấu giếm chứ không công khai. Chúng ta không đủ điều kiện để thử nghiệm trên số lượng lớn để chứng minh phái nào đúng, phái nào sai.

Trong khi đó, ông kỹ thuật phái nào thì luôn có những luận điểm và lý do riêng để bảo vệ quan điểm của mình. Đặc biệt là trường phái nào cũng mang lại hiệu quả nhất định. Nó vẫn tồn tại cho đến thời điểm Tôi viết bài viết này.

Suy nghĩ của từng trường phái âm thanh

Trường phái 1 và trường phái 2 thì có 1 điểm chung là âm phóng:

Tạo ra âm thanh lớn sẽ gọi được những con yến ở cách xa đi đến.

Tuy nhiên, ông trường phái 1 thì nghĩ thêm ra cái âm bày đàn với suy nghĩ tạo nên sự tin tưởng, sự an toàn cho chim yến mới dụ và những đàn yến đang ở lại trong nhà.

Tuy nhiên, trường phái 3 thì hơi khác biệt 1 chút. Ông trường phái 3 thì nghĩ rằng âm phóng chỉ khiến cho không gian trở nên ồn ào chứ không có lợi gì. Vì âm lớn chỉ dụ chim già đến chơi, chứ với chim non thì cường độ đó quá lớn và không cần thiết. Trong khi đối tượng cần dụ lại là chim non.

Âm bày đàn cũng không cần luôn, vì chim non nên nó chỉ cần môi trường tốt và âm thanh ru như mẹ ru con là đủ rồi.

Nếu nhận xét với quan điểm con người suy nghĩ thì đúng là ông nào cũng có lý cả phải không nào?

Bài viết này mang tính tham khảo cho những người mới tìm hiểu biết về tình hình sử dụng âm hiện tại của các anh kỹ thuật nhà yến.

Rất mong sự góp ý của các anh đọc giả.

Xin cảm ơn,

Xem thêm:  Những loại amply nhà yến phổ biến hiện nay

Leave a Reply

Tham gia ngay