Nhà yến đầu tư tiền tỉ tại Bạc Liêu dù không có phép. Ảnh: Nhật Hồ

Nhà yến đầu tư tiền tỉ tại Bạc Liêu dù không có phép. Ảnh: Nhật Hồ

Nhà yến đầu tư tiền tỉ tại Bạc Liêu dù không có phép. Ảnh: Nhật Hồ

Tham gia ngay