Khai thác tổ yến tại Cơ sở yến sào Hải Triều (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom).

Khai thác tổ yến tại Cơ sở yến sào Hải Triều (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom).

Khai thác tổ yến tại Cơ sở yến sào Hải Triều (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom).

Tham gia ngay