Kỹ thuật mới nhất giúp chim yến làm tổ nhanh chóng, kể cả ở nơi có nhiều ánh sáng