Nhà nuôi chim yến trên địa bàn xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN

Nhà nuôi chim yến trên địa bàn xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Nhà nuôi chim yến trên địa bàn xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN