Đàn chim yến tập trung về nhà nuôi trên địa bàn huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN

Đàn chim yến tập trung về nhà nuôi trên địa bàn huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Đàn chim yến tập trung về nhà nuôi trên địa bàn huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN