Khi nào là vụ thu hoạch tổ yến đầu tiên hoàn hảo?

Khi nào là vụ thu hoạch tổ yến đầu tiên hoàn hảo?

Khi nào là vụ thu hoạch tổ yến đầu tiên hoàn hảo?