Chế biến yến sào xuất khẩu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chế biến yến sào xuất khẩu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chế biến yến sào xuất khẩu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.