Đây là sự ô nhiễm làm gián đoạn cuộc sống của chim yến