Công đoạn sau thu hoạch, làm sạch tổ yến tại Trung tâm Chế biến yến sào Việt Linh (huyện Cần Giờ) Ảnh: PHIÊU NHIÊN

Công đoạn sau thu hoạch, làm sạch tổ yến tại Trung tâm Chế biến yến sào Việt Linh (huyện Cần Giờ) Ảnh: PHIÊU NHIÊN

Công đoạn sau thu hoạch, làm sạch tổ yến tại Trung tâm Chế biến yến sào Việt Linh (huyện Cần Giờ) Ảnh: PHIÊU NHIÊN