Chức năng của nút bần, miếng mút xốp gắn trên thanh làm tổ