Chi phí xây nhà yến là bao nhiêu?

Chi phí xây nhà yến là bao nhiêu?

Chi phí xây nhà yến là bao nhiêu?