Một cơ sở nuôi yến tồn tại nhiều năm ở phường 5, TP.Cà Mau. (Ảnh: CTV)

Một cơ sở nuôi yến tồn tại nhiều năm ở phường 5, TP.Cà Mau. (Ảnh: CTV)

Một cơ sở nuôi yến tồn tại nhiều năm ở phường 5, TP.Cà Mau. (Ảnh: CTV)