TP. Cà Mau không quy hoạch khu vực nuôi chim yến. (Ảnh: CTV).

TP. Cà Mau không quy hoạch khu vực nuôi chim yến. (Ảnh: CTV).

TP. Cà Mau không quy hoạch khu vực nuôi chim yến. (Ảnh: CTV).

Tham gia ngay