Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Tham gia ngay