Một nhà nuôi chim yến xây dựng ngay trong khu dân cư. Ảnh: N.V

Một nhà nuôi chim yến xây dựng ngay trong khu dân cư. Ảnh: N.V

Một nhà nuôi chim yến xây dựng ngay trong khu dân cư. Ảnh: N.V