Tổ yến đậu khá nhiều bên trong căn nhà cấp 4 đầu tiên của gia đình anh Võ. Ảnh: Văn Long.

Tổ yến đậu khá nhiều bên trong căn nhà cấp 4 đầu tiên của gia đình anh Võ. Ảnh: Văn Long.

Tổ yến đậu khá nhiều bên trong căn nhà cấp 4 đầu tiên của gia đình anh Võ. Ảnh: Văn Long.