03/12/2018
minh họa: Nhà Yến An Giang

An Giang quy hoạch phát triển nghề nuôi chim yến

An Giang đã phân định rõ các vùng không được phép xây dựng mới nhà nuôi chim yến thuộc trung tâm thành phố Long Xuyên; khu […]
Tham gia ngay