Ngôi nhà được đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng chỉ để cho… chim ở.

Ngôi nhà được đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng chỉ để cho... chim ở.

Ngôi nhà được đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng chỉ để cho… chim ở.

Tham gia ngay