Những đàn chim yến nườm nượp bay về nhà khi trời gần tối. Ảnh: Văn Long.

Những đàn chim yến nườm nượp bay về nhà khi trời gần tối. Ảnh: Văn Long.

Những đàn chim yến nườm nượp bay về nhà khi trời gần tối. Ảnh: Văn Long.

Tham gia ngay