Anh Võ đi kiểm tra những tổ yến trong căn nhà của mình. Ảnh: Văn Long

Anh Võ đi kiểm tra những tổ yến trong căn nhà của mình. Ảnh: Văn Long

Anh Võ đi kiểm tra những tổ yến trong căn nhà của mình. Ảnh: Văn Long

Tham gia ngay