Luật sư Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhật Hồ

Luật sư Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhật Hồ

Luật sư Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhật Hồ