Sơ chế tổ yến tại Cơ sở sản xuất Yến sào Du Long của anh Trần Quốc Phương, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Sơ chế tổ yến tại Cơ sở sản xuất Yến sào Du Long của anh Trần Quốc Phương, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Tham gia ngay