Chim yến bay rợp trời tại một nhà yến trên đường Thống Nhất, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Chim yến bay rợp trời tại một nhà yến trên đường Thống Nhất, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Chim yến bay rợp trời tại một nhà yến trên đường Thống Nhất, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Tham gia ngay