kich-thuoc-phong-luon-nha-yen

kích thước tối thiểu của phòng lượn là 4 x 4m, chiều cao của phòng làm tổ không thấp hơn 2.1m

kích thước tối thiểu của phòng lượn là 4 x 4m, chiều cao của phòng làm tổ không thấp hơn 2.1m

Tham gia ngay