Chuyên viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa lấy mẫu tổ yến tại nhà yến ông Phạm Huỳnh Nam – Ảnh: THÁI HÀ

Chuyên viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa lấy mẫu tổ yến tại nhà yến ông Phạm Huỳnh Nam - Ảnh: THÁI HÀ

Chuyên viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa lấy mẫu tổ yến tại nhà yến ông Phạm Huỳnh Nam – Ảnh: THÁI HÀ

Tham gia ngay