Trong một diện tích rất nhỏ nhưng có gần 10 nhà nuôi chim yến tại xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Hải Luận