Anh Võ giới thiệu cho PV những tổ yến trong căn nhà của mình. Ảnh: Văn Long.

Anh Võ giới thiệu cho PV những tổ yến trong căn nhà của mình. Ảnh: Văn Long.

Anh Võ giới thiệu cho PV những tổ yến trong căn nhà của mình. Ảnh: Văn Long.

Tham gia ngay