Những đàn chim yến đông đúc bay về nhà anh Võ sau một ngày kiếm ăn. Ảnh: Văn Long.

Những đàn chim yến đông đúc bay về nhà anh Võ sau một ngày kiếm ăn. Ảnh: Văn Long.

Những đàn chim yến đông đúc bay về nhà anh Võ sau một ngày kiếm ăn. Ảnh: Văn Long.

Tham gia ngay