Trước thực trạng nuôi yến tự phát, tỉnh Bình Định đang lên phương án siết chặt quản lý. Ảnh Dũ Tuấn

Trước thực trạng nuôi yến tự phát, tỉnh Bình Định đang lên phương án siết chặt quản lý. Ảnh Dũ Tuấn

Tham gia ngay