Dù mới xây nhà nuôi nhưng đàn chim yến của gia đình anh Chiến đã tăng lên nhanh chóng.

Dù mới xây nhà nuôi nhưng đàn chim yến của gia đình anh Chiến đã tăng lên nhanh chóng.